Wat betekenen de SWEN-SDEN levels?

Nieuwe naam op je diploma?

Mogelijk heb je er al iets van gehoord of ben je een nieuwe naam op je diploma tegengekomen. De naam SWEN is sinds kort vervangen door SDEN, een nieuwe organisatie die onafhankelijk van wijnopleiders de examens afneemt. Maak je geen zorgen, je oude SWEN diploma blijft erkend. Per 1 januari 2016 werken de (betere) wijnopleiders en de Wijnacademie met dit nieuw en onafhankelijke exameninstituut, de SDEN.

De SDEN staat voor Stichting Dranken Examens en Normering en heeft als uitgangspunt een gecontroleerde strikte scheiding tussen opleiden en het afleggen van een examen. Zodoende krijgen de diploma’s vanaf niveau 1 tot en met 5 een gecertificeerde status.

SDEN is, zoals de naam al zegt, ‘dranken breed’: naast wijn worden er ook examens voor gedistilleerd en bier georganiseerd.

Nummering SDEN niveaus per 1-1-2015

change_swen_levelDe Stichting Dranken Examens en Normering (SWEN) heeft met ingang van januari 2015 de niveaunormering aangepast. SDEN is de onafhankelijke stichting die als opvolger van SWEN er sinds 1984 op toeziet dat de verschillende wijnexamens in het Nederlandstalig gebied op en naar niveau worden afgenomen. Dat heeft in de loop der tijd geleid tot een uitbreiding van het aantal niveaus. SDEN 1 en 2 zijn de bekendste, maar inmiddels zijn het er vijf, net als bij collega-opleider WSET. Dat betekent een gratis upgrade voor diegenen die het Wijnvignet inmiddels behaalden. Dat staat nu bekend als SDEN 1. De geslaagden voor (het oude) SDEN 1 hebben nu een SDEN 2 diploma, en ook de (oude) SDEN 2 geslaagden mogen er eentje bij optellen. Afgestudeerden van de Wijnacademie hebben SDEN 4 niveau en mogen zich vinoloog noemen. De Magister Vini onder ons hebben de hoogste opleiding genoten, SDEN 5 .

Voor alle duidelijkheid, het gaat om een aanpassing in de nummering. Inhoudelijk zijn de verschillende niveaus niet gewijzigd!

Overzicht SDEN niveaus

Diploma’s:  Alle examens moeten door SDEN zijn gescreend en gevalideerd. Afhankelijk van de instantie die het SDEN examen heeft afgenomen kunnen verschillende namen op het diploma voorkomen.

SDEN-Wijnacademie:

  • Level 1 Wijnvignet®
  • Level 2 Wijndiploma – Wijnoorkonde ® – WineConnoisseur*®
  • Level 3 Wijncertificaat – Wijnbrevet ® – WineConnoisseur** ®
  • Level 4 Vinoloog van de Wijnacademie ®
  • Level 5 Wijnacademie:  Magister Vini®

WSET:

  • Level 1  Certificate
  • Level 2  Intermediate Certificate
  • Level 3  Advanced Certificate
  • Level 4  Diploma Course

La Causerie

U kunt bij La Causerie het level 1 Wijnvignet® halen. La Causerie biedt level 2 en level 3 als plusopleidingen aan. De plus refereert aan het hoge niveau en de breedte van de geproefde wijnen en de extra vaardigheden die tijdens de cursussen worden aangeleerd en komt tot uitdrukking in de extra vermelding WineConnoisseur op de diploma’s.

La Causerie biedt ook de Wine2Move/WineConnoisseur***® aan, een jaaropleiding tussen level 3 en 4 waarbij de cursist de kennis leert toepassen. De opleiding wordt afgerond met een scriptie en een presentatie. Bij voldoende resultaat mag de titel WineConnoisseur® worden gevoerd.